Teater Prisme

Aldersrogades Helhedsplan

Kommentarer

Af Joan J. Andersen, aktivitetsmedarbejder i Den Grønne Trekant på Nørrebro, hvor Prisme kom forbi og spillede forestillingen Vi bor tæt! for en stor gruppe beboere.

“Vi havde fra starten af syntes, at emnet om Naboskab var et yderst relevant og vedkommende emne, men også sprængfarligt og konfliktfyldt. Vi havde talt meget om, hvordan man kunne tage emnet op på en konstruktiv måde, og valgte Prisme til at facilitere et sådant naboskabs-møde, fordi vi tidligere havde oplevet, hvordan forumteater har kunnet skabe dialog, også om svære emner.

Prisme overgik langt vores forventninger! Efter en uformel snak om, hvilke udfordringer vi har lige netop i vores boligområde, formåede teatret at tegne nogle situationer op, der ramte plet.

Reaktionen fra deltagerne var umiddelbar og helt uden filter; vi oplevede, at alle indlevede sig øjeblikkeligt teaterstykket, og at størstedelen blandede sig i debatten og på scenen.

Da der først var åbnet op for dialogen, viste det sig, at der var to parter tilstede, som igennem længere tid havde haft en konflikt kørende. Prisme formåede på fornemste vis at få de to parter til at tale sammen, og der har efterfølgende været mægling mellem de to parter.

Efter forestillingen havde vi kagebord, hvor folk kunne snakke sammen om nogle spørgsmål, der var hængt op på vægge og borde. Det var med til at ”køle stemningen ned igen” efter to meget aktive timers deltagelse, og gjorde, at folk fik snakket sammen.

Vi har efterfølgende hørt fra deltagerne, at de var meget begejstrede, og vi kunne mærke på alle, at de havde haft alle følelser med under forestillingen.

At have Prisme ude har styrket beboerdemokratiet i bredeste forstand, og har forhåbentligt medført, at folk kan og tør tale mere sammen om naboskab, og indgå i konflikter på en konstruktiv og lyttende måde.

Vi vil ikke tøve med at få Prisme ud igen, da vi føler, at de er kompetente til at håndtere selv meget konfliktfyldte emner på en god og dialogskabende måde.”