Teater Prisme

Udtalelse fra BL-Danmarks Almene Boliger

Susann Bærentsen, uddannelseskonsulent i Danmarks Almene Boliger.
Efter en session med aktive vurderingsøvelser for bestyrelsesmedlemmer.

Emnet konfliktløsning er ofte et holdningsbearbejdende og personligt udviklende emne at stifte bekendtskab med første gang.

Vi valgte i BL at afprøve en ny form for undervisning på kurset: Vurderingsøvelser, som er en særlig form for aktiv stillingtagen uden ord.

Det vil sige, at deltagerne kan markere en holdning ud fra, hvor de stiller sig fysisk. Dermed behøver de ikke at gruble over perfekt formulerede tanker og følelser, og derpå at skulle sige dem højt i en forsamling, hvor det måske kunne være vanskeligt.

Ingen behøvede på den måde at føle sig udenfor, fordi alle kunne tage stilling til de udsagn, de blev præsenteret for, blot ved at flytte sig.

Udsagnene handlede bl.a. om egen opførsel/ageren i en konflikt.

Da den første usikkerhed – med hensyn til,” hvad er nu dette” – havde lagt sig, var deltagerne hurtigt med, og gik aktivt ind i øvelserne. Især rollespillet om eget konfliktmønster, hvor deltagerne på skift tog et konfliktmønster på sig og spillede en rolle i konflikt, var noget, der både gav energi, grin og læring.

Så det var alt i alt et par lærerige og aktive timer, der satte perspektiv på resten af kurset.