Teater Prisme

Boligkontoret Danmark

Mia Felbo-Kolding, Konsulent. Udviklingsafdelingen Boligkontoret Danmark

Tak for et godt arrangement. Vi var meget glade for jeres indslag. Flere af os havde ikke oplevet forumteatret før, og var begejstrede for den debat jeres interaktive form skabte til arrangementet. Vores frygt for, at deltagerne ville sidde og ”putte sig lidt”, blev gjort til skamme, og der var fuld fokus og engagement blandt alle. Det skyldes dels selve scenen, der blev spillet, men også faciliteringen undervejs, som var en vigtig del af den interaktive kommunikation mellem deltagere og skuespillere. Deltagerne følte sig forstået og det skyldtes blandt andet faciliteringen.

Det var vores indtryk, at beboerdemokraterne gik derfra dels med mod på forandring, dels med en følelse af at være blevet forstået, men også at have fået forståelse for deres egen rolle i, at bestyrelserne sommetider fremstår reaktive og som en lukket klub for nye medlemmer i stedet for proaktive og imødekommende.

Erfaringerne/diskussionen fra skuespillet begrænser sig ikke til en sjov/udbytterig halvanden time ,men har nu skabt en fælles referenceramme i det videre forløb med forsøgsafdelingerne i projektets næste fase. Det vil nu være muligt at tale om ømtålige problematikker i bestyrelsesarbejdet ud fra stykket i stedet for at skulle udpege ”syndere” i den enkelte afdeling.

”Kom ind!” – forestillingen var relevant for os, da den satte fokus på den generationskløft mellem unge og ældre, nye og etablerede beboerdemokrater, som vi i forvejen diskuterer så meget i forbindelse med beboerdemokratiet i den almene boligsektor. Forestillingen formåede at sætte et spejl op for de fremmødte beboerdemokrater, så vi med et humoristisk udgangspunkt kunne diskutere de problematikker, der hersker ude i afdelingsbestyrelserne.