Demos & Kratia

En interaktiv provo-forestilling der lægger arm med danskernes forhold til demokrati som selvfølgelighed og serverer en guddommelig kærlighedsfortælling om Folket og Magten - 2500 års demokratihistorie - lagt i syrebad!

Birthe Blåbjerg Jakobsen fyrer den af som Demos ( Folkets gud) og Kratia (Magtens gud), halvsøster Demokrati i ynkelig udgave og opblæst diva caberet stil. Og spiller desuden alter ego figuren Birthe, der så gerne vil, at publikum møder demokratiet i levende live – om hun så skal gribe til våben for at tvinge sin mening igennem.

Forestillingen egner sig til 15+.

Gratis efterfølgende workshop

Forestillingen følges op med skræddersyet workshop.
Varighed: 1 – 5 timer.

Via værktøjer som forumspil, vurderingsøvelser eller samtalesalon, arbejder deltagerne på at se muligheder og udviklinger i de demokratiske systemer de selv er medlemmer af.

Spørgsmål der starter dialogen kan være:
Hvordan har demokratiet det egentlig i Danmark anno 2018?
Er demokrati altid den bedste løsning?
Er der demokrati i Danmark om 50 år?

Når der er forumspil på programmet, bruges de små situationspil til at generere fælles idéer til at tackle de engagement-dræbende faktorer man kan møde når demokratiet ruller sig ud i al sin kompleksitet på mikroplan i elevråd, boligforeninger, sportsforeninger, arbejdspladser eller til hverdag i det offentlige rum.
Ofte fungerer den type workshops som et chrach-kursus i at være aktivist i eget liv. Indimellem både på det personlige og det samfundmæssige plan.

Det er skuespiller Birthe Blåbjerg Jakobsen der står for facilitering af workshop.

Forestillinges kunstneriske duo

Daniel Norback – Iscenesætter, komponist og co-dramatiker.

Daniel Norback/NORPOL har gennem de sidste 14 år skabt forestillinger i grænselandet mellem teater, performance og dokumentar. Han har bl.a. gjort sig bemærket med `Goodbye Europa og`Teheran, mon amour`, der blev præmieret af Statens Kunstfond.

Birthe Blåbjerg Jakobsen – Skuespiller og co-dramatiker.

Birthe Blåbjerg Jakobsen har de sidste 10 år kredset om emnet mikro- og makrodemokrati i Danmark via sit arbejde som skuespiller og forumteaterspilleder. Hun har som performer specialiseret sig i kontakten og “kontrakten” med publikum.

Skærmbillede 2018-12-01 kl. 22.57.56
Afspil video
Demos & Kratia
Nb: Forestillingen er godkendt af Statens Kunstfond til refusion. Dvs. 50% af prisen kan refunderes hvis køber er kommunal støttet.