Teater Prisme

HVAD KAN JEG BLIVE?

UUvejledning nu som teater! Interaktions-forestilling for unge og deres forældre.

50% af unge, der vælger erhvervsuddannelse, falder fra. Hos mange matcher virkeligheden ikke drømmene. Og så er der den store gruppe af unge, som overhovedet ikke kender deres drømme…

Valg – både forestillingens form og indhold

Der er over 1000 sider i ”Hvad kan jeg blive” bogen. Men man kan kun vælge èn side.
I det interaktive rum – med teatrets vanlige kombination af brutalitet og sensitivitet, og dramaet sat på spidsen, møder de unge sig selv – men måske endnu mere vigtigt – også hinanden.

HVAD KAN JEG BLIVE? er en forestilling i 2 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og dømme – hvor publikums valg driver forestillingen fremad.
Og hvor der modsat virkeligheden findes en rewind knap.

Danmarks første forumteater-forestilling fusioneret med principper fra digitalt spildesign, giver publikum hovedrollen, sætter tvivlen i stævne og giver speedtræning i at lytte til sig selv.

Varighed: 2 timer inkl. pause


Akt 1. Valg
Forestillingens faste form – 30 min

Katrine, Casey og Mark befinder sig i et rum med masser af døre – og i øvrigt usynlige vægge. De venter alle 3. Sandsynligvis mest på sig selv. I et forsøg på at ankomme i eget liv, sprænger de én efter én den 4. væg og henvender sig til publikum for at finde ud af; Hvilke valg tog de og hvilke valg tog dem? Hvem kunne de være blevet, hvis de i stedet for havde….?

Spørgsmålene og de 3 unges komplimentære forhold til at tage valg, foldes ud via flash back nedslag i hver enkelts liv. Momenter hvor de i mere eller mindre grad ikke lyttede nok til sig selv og istedet lod andre tage deres valg.

Akt 2.
Interaktiv del –  90 min

Publikum vælger hvilken af de 3 karakterer der skal være stykkets videre hovedperson. Der sættes yderligere spot på karakterens dilemmaer – og friktion mellem indre og ydre verden.

Nu har publikum hovedrollen i den forstand, at det er deres forslag til nye handlinger der udfordrer dilemma historien på scenen.

Forestillingen ud til jer

Hvad Kan Jeg Blive? der har spillet på Teater Grob, Teatergrad og KBH Musikteater får garvede undervisere og UUvejledere til at måbe. Unge der ellers ikke føler sig hjemme i teatret lyser op og bliver engageret.
Både curlingbørn, 12talspiger og rødderne med hang til at afsøge kanter, går i svingninger. Og endnu mere vigtigt: i dialog med hinandens verdensperspektiv.

De fleste af de 90 forestillinger der er fyret af, er spillet på produktionsskoler, i samarbejde med UUvejlednigscentre og boligsociale indsatser. Denne her forestilling fungerer både ude i “virkeligeheden” og bag teatrets beskyttede vægge.

Vi planlægger turné i både 2020 og 2021.
Ring til Prisme for at høre nærmere om muligheden for at vi kommer ud til jer.

UUvejledning forumteater hvad kan jeg blive
Afspil video
Forumspil
Afspil video
Hvad kan jeg blive_ teater_Hedehusene
Afspil video
Hvad kan jeg blive_ teater_pubikum_komentar
Afspil video
Statens Kunstfond
NB: Forestillingen er refusionsgodkendt. Skoler og kulturhuse kan få 50% af prisen refunderet.

Relaterede ydelser

Teater og tværæstetiske forløb til børn og unge der gør en forskel.
Når børn og unge prøver scenekunsten på egen krop. Og der er tid til fordybelse.
Interaktiv teaterform hvor publikums idéer driver forestillingen fremad. Et genialt empowerment-værktøj der ægger dialog og ynder diversitet.