Innovate or die!

Om bestyrelsens rolle i det paradigmeskifte som det boligsociale felt står i.

Forumteaterforestillingen “Innovate or die!”  sætter fokus på betydningen af de menneskelige relationer og rollefordelinger i en samarbejdsproces, hvor der skal visioneres.

“Ja” og “nej” mekanismerne kommer under lup via bestyrelsesmedlemmerne fra Harmonihaven.
En afdeling i et boligkompleks der forhåbentlig ligger langt væk fra hvor du bor!
Her møder vi Ivan ( socialt-orienteret ), Svend ( resultat-fokuseret ) og Ditte (idé-minded).
For at sige det som det er, er de udfordret til tænderne med det nye oplæg fra deres boligselskab.
Der blinker røde lamper ude i fremtiden.
Om 5 -10 år når 65+ begynder at flytte væk vil der mangle lejere.
Og fremtidens ressourcestærke lejere vil have nye boller på suppen.
De vil bo i lejligheder der er en del af en klimagrøn fortælling.
Der er ikke råd til ikke at nytænke!
Men, men, men …… `lad-os-nu-bare-gøre-som-vi-plejer ´stikker en kæp i hjulet.

Innovate or die! kan skabe debat om flg.:
Hvad er betydningen af en fælles vision?
Hvem skal tage initiativet?
Hvad skal der til for at visionerne ikke bare forbliver et dokument på en computerskærm?
Hvad er årsagerne til ineffektiv mødekultur?

Forestillingen egner sig til store og små grupper af bestyrelsesmedlemmer i det boligsociale regi som arbejder med ét eller flere af følgende emner eller spørgsmål:

  • Mødekultur.
  • Samarbejdsmiljø.
  • Kunsten at skabe en vision sammen, og derpå føre den ud i livet.
  • Hvordan sikrer vi os, at vi stadig kan leje boliger ud i fremtiden?

Relaterede ydelser

Forumteater racisme fordomme byrum

Dit rum, Mit rum, Vores rum

En forumteater forestilling om danskernes berøringsangst i det offentlige rum sat på spidsen! Forestillingen er et lynkursus i aktivt medborgerskab, og en unik chance for

Læs mere

Demos & Kratia

En interaktiv provo-forestilling der lægger arm med danskernes forhold til demokrati som selvfølgelighed og serverer en guddommelig kærlighedsfortælling om Folket og Magten – 2500 års demokratihistorie – lagt i syrebad!

Læs mere

Boligsocialt regi

I Prisme har vi kastet vores kærlighed på det boligsociale felt. Se idékataloget, eller ring til os for at få et skræddersyet tilbud.

Læs mere

Vi bor tæt!

Tarang gang gang gang, traaaang gang gang gang!!!!!!!!!!!!! Der bliver råbt “Så hold da kæææææææft!” ud af vinduet på anden sal. Lyden stopper ikke, og lidt

Læs mere
Frivilligcenter rivilligt arbejde frivillighuse forumteater komik teater

Fri og villig ?

Hvad er der egentlig sket i udviklingen af frivilligmiljøet siden foreningsdanmarks guldalder i 70erne? Hvis kaffen stadig er den vigtigste spiller på banen, hvem er så

Læs mere

Forumteater

Interaktiv teaterform hvor publikums idéer driver forestillingen fremad. Et genialt empowerment-værktøj der ægger dialog og ynder diversitet.

Læs mere

Play back

Play back er forumteater, hvor skuespillerne improviserer spillet på stedet via dialog med tilskuerne.

Læs mere