Innovate or die!

Om bestyrelsernes roller i det paradigmeskifte som det boligsociale felt står i.

Forumteaterforestillingen “Innovate or die!”  sætter fokus på betydningen af de menneskelige relationer og rollefordelinger i en samarbejdsproces, hvor der skal visioneres.

“Ja” og “nej” mekanismerne kommer under lup via bestyrelsesmedlemmerne fra Harmonihaven.
En afdeling i et boligkompleks der forhåbentlig ligger langt væk fra hvor du bor!
Her møder vi Ivan ( socialt-orienteret ), Svend ( resultat-fokuseret ) og Ditte (idé-minded).
For at sige det som det er, er de udfordret til tænderne med det nye oplæg fra deres boligselskab.
Der blinker røde lamper ude i fremtiden.
Om 5 -10 år når 65+ begynder at flytte væk vil der mangle lejere.
Og fremtidens ressourcestærke lejere vil have nye boller på suppen.
De vil bo i lejligheder der er en del af en klimagrøn fortælling.
Der er ikke råd til ikke at nytænke!
Men, men, men …… `lad-os-nu-bare-gøre-som-vi-plejer ´stikker en kæp i hjulet.

Innovate or die! kan skabe debat om flg.:
Hvad er betydningen af en fælles vision?
Hvem skal tage initiativet?
Hvad skal der til for at visionerne ikke bare forbliver et dokument på en computerskærm?
Hvad er årsagerne til ineffektiv mødekultur?

Forestillingen egner sig til store og små grupper af bestyrelsesmedlemmer i det boligsociale regi som arbejder med ét eller flere af følgende emner eller spørgsmål:

  • Mødekultur.
  • Samarbejdsmiljø.
  • Kunsten at skabe en vision sammen, og derpå føre den ud i livet.
  • Hvordan sikrer vi os, at vi stadig kan leje boliger ud i fremtiden?