Teater Prisme

For frivillige

Fri og villig?
Komikforestilling for og om frivillige. 
Hvad er der egentlig sket i udviklingen af bestyrelsesmiljøet siden foreningsdanmark havde sin guldalder i 70erne?
Hvis kaffen stadig er den vigtigste spiller på banen, hvem er så den næstvigtigste?
Hvad gør de frivillige, hvis ikke der er nogen kunder i butikken, fordi BRUGEREN siger op?

Fri og villig? er en crazy komikforestilling for og om hverdagens helte: de frivillige. Der kradses lystigt i overfladen, der sættes detaljer under lup, og der forvrænges, twistes og vendes på hovedet til det absolut latterlige.

Forestillingen varer 30 minutter, og den er et godt bud på en kickstart af en konference eller et seminar, hvor identiteten som frivillig er i spil.

 

Optimér samarbejdet mellem de frivillige. 
En kortlægning og synliggørelse af deltagernes forcer og håb for samarbejdet. Det være sig en afdeling i en virksomhed, en forening, eller i en bestyrelse.Resultatet af arbejdet er, at alle deltagere bliver tydelige omkring deres længsler, trængsler og ønsker i samarbejdet.
Der bliver sat ord, krop og billeder på rollefordelingen i gruppen. Centrale punkter som erfaringsdeling, følgeskab og lederskab kommer under lup. Og forhold til mødekultur, anderkendelse og konfliktmiljø bliver foldet ud, så alles standpunkter bliver tydelige for de andre i gruppen.

Den kropslige (ikke-intellektuelle og ikke-diskuterende) tilgang gør, at deltagerne ser nye sider af hinanden. Diversiteten i gruppen bliver meget tydelig. En inspiration der gør en forskel i gruppen for det videre arbejde fordi mennesket bagved hverdagens holdninger også bliver tydeligere.

Konflikthåndtering for frivillige
De gode relationer er udgangpunktet for meget af det samarbejde der får idéer og projekter op at stå – ude i foreningslivet.
De gode relationer er også afgørende for, at det store rugbrødsarbejde er overkommeligt på den lange bane.
At have et godt samarbejdsfelt og gode relationer til andre frivillige er et fokus som er godt og frugtbart, men det kan også være svært. Til tider kan der opstå dilemmaer og spændinger i relationen – og hvad gør man med det?
Det er disse udfordringer, vi tager op på denne kursusdag, hvor indholdet er følgende:

Ydre konflikter – spændinger i relationen til andre

Vi tager udgangspunkt i situationer, hvor deltagerne  selv har oplevet spændinger i relation til andre, og derpå arbejder vi med følgende emner:

  • hvorfor opstod spændingen?
  • kontaktskabende kommunikation – samtidig med, at man tydeligt markerer egne grænser og holdninger.

Indre Konflikter – om irritation og dilemmaer hos den frivillige

Når vi bliver irriterede, i tvivl, tager afstand, er det ikke altid hensigtsmæssigt at give udtryk for det direkte i situationen, men det er en rigtig god ide at tage disse følelser alvorligt. Det gør vi her med følgende emner:

  • konkrete dilemmaer i arbejdet.
  • om irritation og afstandtagende tænkning, og hvad disse følelser betyder for kontakten. Hvordan kan man arbejde med dem, så der kommer noget godt og konstruktivt ud af det, og så man passer på sig selv?

Vi arbejder med små situationer fra hverdagen, og vi benytter primært en metode, der hedder forumteater. Som deltager i en proces med forumteater har du mulighed for at øve dig i at håndtere nogle af de problematiske situationer, du genkender fra hverdagen. Samtidig er der mulighed for at reflektere og få en øget forståelse for, hvad der er på spil for de implicerede parter i en given situation.
Desuden præsenteres der konkrete værktøjer ved hjælp af meget små oplæg og konfliktfaglige modeller, tilpasset deltagernes behov.