Teater Prisme

Helhedsplanen AAB 58

Uzma Ahmed Andresen, Projektleder.

“Prisme er kommet ind i den afsluttende fase af det boligsociale projekt i afd. 58/ ”Vores gård- Vores ansvar”, som en afgørende faktor for at sikre forankring på det faktuelle konkrete plan og det emotionelle relationelle plan.
I forhold til de voksne har Prisme assisteret med forventningsafstemning, konfliktmønstre og målsætning i forbindelse med dannelsen af en beboerforening. Initiativgruppen, som var inviteret til workshoppen, har følt sig klædt på og hørt i deres tvivl, før de har taget sagen i egen hånd, og har dannet naboforeningen.

I forhold til de unge har Prisme facilliteret et konfliktmøde, hvor der var mange følelser i kog blandt de unge, fordi projektet lukker.
Det var en meget følsom proces, som vi normalt ikke ville lukke andre udefrakommende voksne ind i. Vi har dog følt os trygge og guidede i spændingsfeltet.
Det rum som blev skabt gjorde at alle de unge følte sig hørt, samtidig med at vi kunne tage afsked og etablere grobunden for at samarbejde i fremtiden.
Den efterfølgende de-briefing har også været med til at afdramatisere og genskabe balance for os som arbejder i projektet.
Alt i alt en fornøjelse at samarbejde med Prisme, i en hård tid med stort pres på.”