Teater Prisme

Image arbejde med unge.

Et forumteaterforløb, hvor de unge over en periode arbejder med et emne.

Forumspil træner disciplin, fokus, kreativitet og kommunikative evner.

Temaet kan eksempelvis være

  • Mit hjem.  
    De unges oplevelser af og ønsker for det sted, de bor. Skuespillerne vil udfordre de unge på deres tilknytning til deres kvarter, og skabe dialog om adfærd og kommunikation.
  • Dit rum, mit rum, vores fælleskab.  
    Mobning, stoffer, kærester, venskab…..der er mange situationer, hvor de unge har brug for at kunne sætte egne grænser. Og dér kan forumteater være en god øveplads. Desuden kan et forumteaterrum være et kærkomment afbræk fra hverdagens positioneringer og grupperinger, hvor der er groet mos på rollefordelingen. Eleverne arbejder med grænsesætning og konflikthåndtering via de fiktive situationer, de skaber. Det fælles arbejde skaber tolerance og sans for kompleksitet i klassekulturen.

Arbejdet med hverdagssituationer, de kender, og legen med roller, kan skabe mod til at handle og tro på, at de kan gøre en forskel i deres eget liv, og dermed også i andres.

Forumteater og  vurderingsøvelser er hierarkinedbrydende, og det at udveksle tanker og perspektiver træner empatimusklen og kan medvirke til et positivt fællesskabsfokus.