Teater Prisme

København kommune

Lars Theilgaard, pædagogisk konsulent, Københavns Kommune, Børne- og ungdomsafdelingen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har samarbejdet med Forumteatret Prisme om en temadag for elevråds- og undervisningsmiljørepræsentanter fra skolerne i København i foråret 2012.

“Målet for dagen var at sætte fokus på demokrati, og lade eleverne komme med bud på, hvordan de aktivt kan arbejde med demokrati – på skolen og i samfundet. Forumteatret Prisme udviklede et spændende koncept for dagen, der både appellerede til elevernes refleksion og undren, og samtidig understregede vigtigheden af deres aktive medvirken.

Dagen blev indledt med opførelsen af en lille forestilling, hvor spørgsmålet om de unges engagement i demokratiet blev rejst. Eleverne skulle undervejs i stykket hver især give deres stemme til kende ved hjælp af deres mobiltelefon.

Senere kunne eleverne vælge mellem fire workshops, hvor de på forskellige måder arbejdede med deres idéer og tanker om demokrati og medvirken. Eleverne spillede små rollespil, arbejdede med forumteater, og lavede fællesmalerier om demokrati.

Eleverne var meget glade for dagen, og de gik hjem med mange spændende idéer og bud på, hvordan de kan arbejde videre med demokrati og medbestemmelse i hverdagen og på skolen.

Stor ros til Prisme for en veltilrettelagt og aktiv dag, hvor eleverne blev præsenteret for nogle af demokratiets essentielle spørgsmål, og venligt og kyndigt blev ledt gennem aktiviteterne af Prismes engagerede og dygtige ensemble.

Med venlig hilsen Lars