Teater Prisme

Lejerbo København

Som en del af et længere konflikthåndteringskursus for medarbejdere i projekt “Fra hærværk til netværk” ved Center for Konfliktløsning, afholdt Forumteatret Prisme en dag med forumteater og billedteater for 25 ejendomsfunktionærer.

Anna Sellebjerg Møller. Projektleder.

“Tusind tak – Det var en fantastisk dag!
Jeg oplevede, at det gav rigtig god mening at kombinere undervisning i konflikthåndtering med forumteater.
Det var bl.a. sjovt at arbejde i praksis med, hvordan man kan forandre sin konfliktstil frem for bare at tale om det. Det giver en anden, kropslig, forståelse af konflikthåndteringsværktøjerne.”

Gert Korvig, Projektleder i Akacieparken.

Efter at have oplevet forestillingen Bimmerhøjparken sammen med et tværfaglige netværk:

“Vi havde håbet, at I ville komme og varme rummet op med et sjovt og underholdende show, der også kunne give deltagerne lidt stof til eftertanke.

Og det var lige præcis, hvad I gjorde!
I ramte lige i øjet med jeres beskrivelser af de persontyper og problemstillinger, vi som boligsociale medarbejdere møder i vores daglige virke – og mon ikke én eller anden kunne se lidt af sig selv i én af jeres skæve figurer?

Det var tydeligt, at I havde lavet grundig research, og i det hele taget var jeres tilgang til opgaven bare professionel.

Som medarrangør af dagen var det naturligvis glædeligt, at der udelukkende var positive tilbagemeldinger fra deltagerne på jeres indslag, og jeg vil ikke tøve med at anbefale jer til mine kolleger inden for det boligsociale felt.

Tak for godt samarbejde.”

Gert Korvig. Projektleder i Akacieparken.

Efter at have oplevet forestillingen Fri og villig? sammen med 30 frivillige og de øvrige boligsociale medarbejdere i Akacieparken:

“Tak for sidst – det var (igen) en fornøjelse.

Jeg synes, at jeres fremstilling af det frivillige arbejde, personer og personlige motiver/baggrunde for at gå ind i frivilligt arbejde, samt de udfordringer, sorger og glæder, der kan være forbundet med det, var “spot on”. 
Publikum/deltagerne var jo en blandet skare med meget forskellige sproglige forudsætninger. I sådanne sammenhænge giver det god mening at give ”forestillingen” et meget kropsligt/ekspressivt udtryk. Og humor eller det skæve er altid godt – det kan være tungt nok i hverdagen.
Vi havde bestilt noget ”underholdning”, og det var, hvad vi fik.

Bedste hilsener

Gert Korvig”

Jakob Th. Westphall, konsulent/instruktør på De Blå Ressourcer.

Efter en dag med forumteater og konflikthåndtering på en efteruddannelse for ejendomsfunktionærer:

“Jeg har nu anvendt Forumteatret Prisme til to arrangementer. Begge gange oplevede jeg Prismes grundige og seriøse forberedelse (bl.a. med et besøg hos nogle af deltagerne) som et super fundament for at skabe kontakt til deltagere, der kan opleve forum-formen som grænseoverskridende.

Prismes evne til at tilpasse sig ”dagsformen” hos deltagerne er ligeledes helt i top, samtidig med, at gruppen nænsomt skubber på deltagernes lyst til at deltage aktivt undervejs.

Deltagerne har efterfølgende fortalt, at timerne med Prisme giver ”stof til eftertanke”, ”aha-oplevelser”, ”sådan havde jeg ikke selv set det før”, og ”anderledes læring, der giver noget!”

Som instruktør på sidelinjen har jeg desuden bemærket, at deltagerne blev suget ind i læringsrum, hvor der er sikkerhed og plads til at tænke, sige og gøre det, man er usikker på.

Alt i alt: god forberedelse, godt læringsmiljø, og meningsfyldt læring. Jeg er sikker på, at mange andre også vil kunne drage stor nytte af at bruge Prismes kompetente tilgang.”