Teater Prisme

Forumteater

Interaktiv teaterform hvor publikums idéer driver forestillingen fremad. Et genialt empowerment-værktøj der ægger dialog og ynder diversitet.

Forumteater er et praksisorienteret redskab der kan bruges til undervisning, empowerment, konflikthåndtering, brugerinddragelse, borgerindragelse og meget mere. Vi har erfaring med skoler, det boligsociale felt, kommuner og virksomheder.

Sådan kan forumteater foregå

Konfliktsituationen spilles én gang. Derefter går en udveksling mellem tilskuer og scene i gang. Dette styres af spil-lederen.

Publikum bliver inviteret til at komme med forslag til, hvem der skal gøre eller sige noget anderledes oppe på scenen, sådan at situationen udvikler sig i en mere positiv retning. 
Publikum går således op – én efter én – og prøver deres forslag af.

Spillederen opfordrer til, at mange forskellige muligheder bliver afprøvet, og at der løbende reflekteres over mulighederne. Endvidere har spillederen ”en række kort på hånden”, som kan trækkes for få deltagerne engageret og folde teamet ud. F.eks. kan publikum opfordres til at sige højt, hvad de tror, de enkelte karakterer tænker. Eller spillederen kan bede skuespillerne om at lave en “statue” ved hjælp af egen og de andre spilleres kroppe; en statue, som udtrykker, hvordan magtbalancen i et specifikt moment i scenen opleves af deres karakter.

Interesseret i et kursus i forumteater? Se her …

Deltagere i en forumteater-session, har mulighed for at øve sig i at håndtere nogle af de problematiske situationer, de genkender fra hverdagen. Samtidig får de en øget forståelse for, hvad der er på spil for de implicerede parter i en given situation.

Forumteater har bl.a. den styrke, at det på én og samme tid skaber energi og bevidstgør på en række planer, herunder kommunikative, holdningsmæssige og strukturelle planer.

Humoren er i højsædet, når publikum ser sig selv i forestillingens letgenkendelige personer og situationer. Latter giver energi og fællesskabsfølelse, og er et godt afsæt til ændringer for fremtiden.

  • Ideer og forskellighed er en force, som er til at få øje på, når man arbejder med forumteater.
  • Åbninger er noget andet end løsninger!

Forumteater kan hjælpe deltagerne med

  • At skabe livsmod og handlekompetence.
  • At se muligheder i eget liv.
  • At forberede sig til fremtiden.
  • At træne til virkeligheden.
UUvejledning forumteater hvad kan jeg blive
Afspil video

Relaterede ydelser

Forumteater om danskernes berøringsangst i det offentlige rum - sat på spidsen! Et lynkursus i aktivt medborgerskab.
Din værste forestilling om samarbejde! Dreamteam er flabet forumteater om professionelt læringsfællesskab og teamsamarbejde der får jer til at slå jer på lårene af grin.[...]
UUvejledning nu som teater! Interaktions-forestilling for unge og deres forældre.
Om bestyrelsens rolle i det paradigmeskifte som det boligsociale felt står i.
En kulørt og skæg forestilling om naboskab og kommunikation, med chance for at kigge bag naboens hverdagsmaske. Beboerne får i dette forum en konstruktiv dialog[...]