Systemisk opstilling

Metoden kan bruges til at kigge på problemer, mønstre eller vaner i dit liv, som du vil ændre på eller forstå på et nyt niveau.

Hvad kan du bruge det til?

Man kan se på en systemisk opstilling som et levende billede. En eksternalisering af et indre landskab. Metoden kan bruges til at kigge på problemer, mønstre eller vaner i dit liv som du vil ændre på eller forstå på et nyt niveau. Det være sig dynamikker i arbejdslivet, fællesskaber eller familiemønstre.

Hvorfor hedder det SYSTEMISK?

Den gennemgående tanke i opstillingsmetoden er, at vi energetisk indgår i meget større systemer end vi til dagligt går rundt og forholder os til.

Og tesen er at når vi er i problemer på den ene eller anden måde, er det ofte fordi vi handler i loyalitet med ( ubevidste eller bevidste ) mekanismer i de systemer vi er medlemmer af. Også selv om vi bliver ulykkelige eller uvenner med os selv over det.

Via opstillingsarbejdet kan der kastes lys og inspiration ind på et felt – og vises muligheder for nye veje at gå og genoprette en orden der grundlæggende er sundere for én selv.

Hvorfor hedder det OPSTILLING?

Nogle beslutninger bliver taget på et tåget grundlag, fordi man simpelthen ikke kan mærke dybden i sig selv eller forskellige sider af en sag.

Andre gange bliver et valg syltet i lang tid fordi det er svært at overskue virvaret af tanker og værdier der er i spil.

I opstillingsmetoden flytter man virvaret ud af kroppen/hovedet og ud på gulvet. Man eksternaliserer de forskellige sider af en sag ved at give dem hver især en plads, Man stiller simpelthen systemet op ved at give de forskellige stemmer i systemet – en plads på gulvet.

Når den indre dialog kommer frem i lyset, bliver der ofte plads til at høre hvad det dybest set er på spil eller hvad det er man føler sig ubevidst loyal overfor.

Hvordan virker det?

Ny forskning peger på at vi er mere disponeret for de psykiske mønstre fra vores forældre og bedsteforældre og endda adskillige generationer bagud end vi hidtil har opfattet som muligt. Videnskaben er eksempelvis begyndt at kunne se i vores genmateriale at vi kan nedarve traumer fra vores forældre.

Det er spændende hvad det vil afdække i fremtiden i forhold til hvordan vi mennesker er forbundne i de systemer vi indgår i. Indtil da fortsætter opstillingsarbejdet med at virke alligevel.

SOLO eller GRUPPE OPSTILLING

Der er mulighed for at bestille en solosession eller deltage i en dag med gruppeopstilling.

Når der er en gruppe til rådighed kan du drage fordel af at andre mennesker kan repræsentere personer i det felt / system der er i spil. Det er en mulighed for at få rigtig meget information om mønstre og dynamikker i en fart.