Teater Prisme

Vurderingsøvelser

Vurderingsøvelser er en struktureret form for samtale der foregår på gulv, hvor der er forskellige holdninger i spil.

Vurderingsøvelser egner sig til at skabe inspiration og rummelighed omkring et tema.

Vurderingsøvelser er en struktureret form for samtale der foregår på gulv, hvor der er forskellige holdninger i spil f.eks. `fællesskab ´, `klima ´ eller arbejdsmiljø ´.

Deltagerne forholder sig til diverse udsagn og dilemmaer ved fysisk at flytte sig rundt i rummet, alt efter deres egne holdninger. Man markerer så at sige sin stillingtagen med kroppen hvorved alle valg og holdninger bliver synlige.

Der er mulighed for at tænke efter og tage stilling, træne sig i at udtrykke sine synspunkter, motivere sine standpunkter, og lytte til andres bevæggrunde.
Det er et hurtigt og effektivt redskab til at åbne op for de indre diskussioner i gruppen.

Hver deltager får en chance for at mærke sig selv….første skridt i at tage stilling.

Brugen af vurderingsøvelser giver en række fordele:
Som mødeleder:

  • Det er en hurtig måde at få overblik over et tema på, ved at få meningstilkendegivelser fra alle i rummet.
  • Du kan få klarlagt, hvilke bevæggrunde, deltagerne har for at stemme og reagere som de gør, herunder følelser, drømme og trængsler. Også de, der normalt ikke ytrer sig, kommer til orde.
  • Du kan give deltagerne et nyt rum at opleve hinanden i, hvor tidligere syn på hinanden kan blive fornyet.
  • Du kommer væk fra “one way”-kommunikation, og deltagerne får fokus.

Som underviser:

  • De studerende får mulighed for at erkende eget ståsted ved at mærke efter, udtrykke sig ved at tage fysisk stilling i rummet, og dele ord med andre. Læring, som både krop og hjerne husker.
  • Alle får udtrykt deres behov, holdninger og drømme, også dem, der normalt ikke giver aktivt udtryk.
  • De studerende får en chance for at erfaringsdele på en facon, hvor både hjerne og hjerte kommer til orde. En oplevelse, der skaber fællesskab og tager fokus væk fra ” mig, mig og mig”-kulturen blandt de studerende.
  • Underviseren undgår “monologundervisning”, og de studerendes synlige medvirken i undervisningen skaber engagement.

Prisme afholder kurser i brugen af vurderingsøvelser.

Vurderingsøvelser er lette at lære at bruge, og meget anvendelige.
Arranger en temadag med dine kollegaer eller tilmeld dig ét af Prismes blandede hold.

Relaterede ydelser

Teater Prisme har udviklet flere 'pakker' med fokus på ledelse og læring. Læs om dem her.