En kortlægning og synliggørelse af deltagernes forcer og håb for samarbejdet. Det være sig en afdeling i en virksomhed, i en forening, eller i en bestyrelse.

Hvad er vigtigt for mig i det her samarbejde? Hvad kan gøre mig engageret (og det modsatte)? Hvordan opfatter jeg min rolle i det her samarbejde? Hvordan giver og modtager jeg anerkendelse?Hvilken rolle har jeg/ ønsker jeg i forhold til idé-processen?

Hvordan kan jeg lide at gå til møder?

Hvorfor arbejder jeg præcis her?

Resultatet af arbejdet er, at alle deltagere bliver tydelige omkring deres længsler og trængsler og ønsker i samarbejdet.
Der bliver sat ord, krop og billeder på rollefordelingen i gruppen. Centrale punkter som erfaringsdeling, følgeskab og lederskab kommer under lup. Og forhold til mødekultur, anderkendelse, og konfliktmiljø bliver foldet ud, så alles standpunkter bliver tydelige for de andre i gruppen.

Den kropslige (ikke-intellektuelle og ikke-diskuterende) tilgang gør, at deltagerne ser nye sider af hinanden. Diversiteten i gruppen bliver meget tydelig. En inspiration, der gør en forskel i gruppen for det videre arbejde, fordi menneskene bagved holdningerne og meningerne bliver tydeligere.