Et tilbud til undervisere.
Efter praktikophold kommer de studerende ofte tilbage på uddannelsen, fyldt med indtryk og følelser.
En dag med forumspil kan hjælpe de studerende med at bearbejde indtryk og udforske sammenhænge mellem teori og praksis. Samtidig kan det være et rigtig positivt værktøj for eleverne til udvikling af deres professionsidentitet og klassemiljø.

Forumspil egner sig godt som læringsrum for de studerende, fordi de let kan få læring af hinandens oplevelser, og fordi det giver kobling mellem handling, hjerte og hjerne.

Se et konkret eksempel på, hvordan det foregår.
De studerende på University College Nordjylland brugte en dag til at arbejde med deres praktikoplevelser og deres klassemiljø.

Kommentarer fra de studerende ved dagens slutning:
“Uden at alt er blevet sagt, er der blevet fortalt en masse.”

“Mit hoved er helt fyldt, og samtidig føler jeg mig hovedløs!”

“Der er åbnet en dør, og jeg er på vej til noget nyt.”

“Vi har lavet netværk på holdet.”

“Jeg kender alle meget bedre.”