Børn og unge

Teater og tværæstetiske forløb til børn og unge der gør en forskel.

Forumspil er et eminent empowerment-redskab til børn og unge. De genkender straks at det er baseret på fiktion og storytelling og ligesom leg er fyldt med muligheder og åbninger.

Når forumspil udføres af en kompetent spilfacilitator har det en hierarkinedbrydende effekt. Hver enkelt får værdi for den han eller hun er.

De unge kan deltage i fællesskabet med netop deres unikke erfaringer og ideer.

Metoden har en indbygget positiv holdning til forskellighed og dialog. Jo flere deltagere og større diversitet – jo flere forslag kommer der på bordet, og jo flere handlemuligheder er der til at træffe et valg ud fra.