Teater Prisme

Grøn omstilling – for uddannelser

Grøn Omstilling har været et af Prismes fokusområder i 14 år. Vi har bred erfaring med at arbejde med emnet i mange kontekster og aldersgrupper.

De fleste unge har forstået at verden står overfor enorme forandringer. Og de ved at det er deres generation der står med aben, hvis ikke det lykkedes os som befolkning at ændre vaner og på flere planer udskifte måden vi lever på.


Nogle reagerer ved at føle sig handlingslammede og har angst for fremtiden.
Men selv om unge med klimaangst er en fremkaldt rolle i det offentlige rum og en del voksne siger at de sætter deres lid til den unge generation når det kommer til at redde “os fra os selv”. Så er det fakta at mange unge kæmper med at håndtere at være menneske og ung i det hele taget. De har rigeligt at se til. Og de fleste forholder sig ikke særlig aktivt til konsekvenserne af klimakrisen. Og mange er uoplyste om de mest basale fakta.

Samtidig er det sådan at når man spørger unge ved de godt ved at det er et utrolig alvorligt problem menneskeheden står i. Men i samme åndedrag tilføjer de “at de bare ikke lige har fokus på det.”
Det er værd at bemærke at de ikke forsøger at tale problemet hen til noget ligegyldigt eller ikke eksisterende.
Det vidner om at de dybest set har forstået alvoren.

Denne rygsæk af mere eller mindre ubevidste bekymringer om menneskeheden på vej mod en slags afgrund, er ikke småting at bære rundt på.
Og det er meget positivt at uddannelser og undervisere i stigende grad tager ansvar for at der bliver arbejdet med Grøn Omstilling, biodiversitetskrise og klimakrise. Og undervisere fra forskellige uddannelser fortæller at de afprøver formater og læringsrum.

Et mega meta-temamed et mega læringspotentiale
Men hvordan håndterer man sådan en bastard af et meta-tema?
Klimakrisens konsekvenser overskrider grænser og ignorerer vores almindelige kunstige opdeling af livet og samfundet.
Og det er mærkbart at det er nødvendigt med et procesværktøj der egner sig til at transendere kasser og grænser hvis man vil arbejde med de forskellige dimensioner i problematikkerne. For de forumscener de unge skaber giver ofte processer der både trækker tråde ud i psykologi, sociologi, økonomi, samfundsvidenskab og filosofi, for nu at nævne et par traditionelle lærings-kategorier.

Forumteater metoden er grundlæggende anarkistisk anlagt og kasse-udbryder minded.  
Metoden er simpelthen opfundet med det formål at finde åbninger på problemer der virker fastlåste og opfinde nye veje i livet via fælles idé-generering og reflektion.
Det er et oplagt værktøj til at hjælpe unge videre ind i en ny tid.
Og der er mange forskellige typer læring i at se på de livsdesign vi agerer i lidt fra oven.

Motoren i metoden består i at opfinde nye løsninger ved at prøve mulige og umulige åbninger af. 
Falde på røven. 
Grine af det. 
Få energi til at prøve igen. 
Og se nogen andre lykkedes, med en idé der blev født ud af et foregående forsøg.
Fællesskabet giver sammenhængskraft og handlekraft til den enkelte.


Procesværktøjers svar på en schweizerkniv?
Men hvordan skaber man et læringsrum så både dem med klima-angst og dem med sky-klapper på får den rette dosering når deres virkelighed er så langt fra hinanden?
Der er brug for et multiværktøj der både kan sætte sammenhænge under lup, skære basal fakta ud i pap og klippe et par motiverende figurer frem. Forumspil har alle tre funktioner.
Og humoren i feltet fungerer ofte som dåseåbner for ny energi hos dem der føler sig handlingslammede af bekymring.
Og I forhold til at rumme forskelligheden blandt de unge i lokalet er det værd at nævne at en af styrkerne ved forumspil er at værktøjet simpelthen er afhængig af at der er diversitet i rummet. Værktøjet bliver mest dynamisk når der er forskellige holdninger til de temaer som scenerne behandler.
Og de forskellige argumenter, følelser og ideer udveksles og udvikles i processen efterhånden som mange bidrager i plenum og nogle går op på scenen og prøver deres ideer af og alle undervejs snakker med sidemanden om det der sker på scenen.
På den måde finder man som tilskuer tit både trøst, inspiration og provokation ved at lytte til de andre.
Så samtidig med at horisonten vokser på emnet og faktaboksen bliver større, bliver det mindre ensomt for alle at bære de store spørgsmål om fremtiden.

Og hvad med de store følelser inde bagved?
Vellykket undervisning om Grøn Omstilling rummer både de unges håb og frygt og trang til ignorance.
En forumproces rummer ofte både deltagernes håb, frygt og drømme – underordnet tema.
Det er et praksisnært værktøj der balancerer mellem handling og reflektion.
Og allermest vigtigt: modet til at handle.
Og den kombi skaber en meget stærk ramme for både store og små strømme af følelser.
Det er en af styrkerne ved at bruge et teaterværktøj at der iboende ethvert drama naturligt både er håb, frygt og drømme. Så det er meget naturligt for de rum vi arbejder i at der er følelser. Og også de komplicerede af slagsen.


Grøn Omstilling med Teater Prisme
Det arbejde de studerende laver med os er en bevidstgørelse af sammenhængen mellem de tidsånder vi bakser med i det kollektive samfundsfelt og de studerendes egne holdninger, handlinger og drømme.
Så hvis I kommer på besøg hos os eller inviterer os til at komme ud til jer kan I forvente en undersøgende indgang der skaber refleksion og energi på at handle.

Arrangementet kan fint bruges i forbindelse med et temaforløb på skolen.
Vi kan komme til jer.
Eller I kan give jeres forløb et kæmpe inspirations indspark og komme ud til os.
Læs mere om det her nedenunder.

Når scenografien er levende

Tag jeres temadag om Grøn Omstilling et sted hvor det levende eksempel sætter skub i inspirationen og troen på at det er muligt at ændre vaner. 

Tag jeres debatter et sted hvor ord allerede er omsat til handling. 
Prismes kunstneriske leder Birthe Blåbjerg Jakobsen bor et helt særligt sted i forhold til Grøn Omstilling og I har mulighed for at tage jeres temadag derhen.

Læs mere 

Friland – er en økolandsby på Mols – der via DR blev Danmarks-kendt som lokalsamfund. Kendt for at eksperimentere med bæredygtigt design og minimum klimaaftryk. Stedet har inspireret og motiveret folk til at finde nye løsninger i 20 år. 

Her bor 70 voksne med 70 forskellige måder forsøger at skabe et livsdesign med vægt på bæredygtig livsstil.
Samtidig er stedet også en guldgruppe af grøn inspiration og viden indenfor flere sektorer.

Hvis I har tid kan I supplere jeres temadag med en rundvisning i Frilands mangfoldige univers.
Tag en Michelin middag på den vegetariske restaurant Moment der ligger på Friland.
Eller hør et oplæg om den Grønne Omstilling fra forskellige Frilændere i rollen som fagpersoner fra forskellige sektorer. Klik her for info

Hvordan kan en temadag se ud:

Der findes mange kombinationer af læringsforløb hos os.
Typisk på 1,2,3 og 4 dage.
Nogle kommer flere dage i træk og overnætter her.
Andre ligger temadage hos os spredt ud over året. I sammenhæng med øvrige indlæg i emnet.

De to mest brugte formater er skitseret her.

Forumspil + Friland rundvisning.
8.30 Ankomst på Friland
8.30 – 10 Rundvisning på Friland
10.30 – 12.30 Forumspil
12.30- 13 Medbragt frokost
13 – 16 Forumspil fortsat

Et andet typisk scenarie for en dag:

Forumspil + tema oplæg.
9.00 Ankomst på Friland
9.00 – 12 Forumspil
12 – 12.30 Medbragt frokost
12.30 – 14.30 Forumspil fortsat
14.30 – 16 tema oplæg om feks. Selvforsyning, Permakultur, Tiny Houses, Byggebranchen og bæredygtige materialer, Transport og Co2, Tankerne bagved Friland, Bæredygtigt livsdesign, Alternative boformer.


 

Relaterede ydelser

Grøn Omstilling handler blandt andet om at skabe motivation til at ændre vaner. Og vejen dertil berører ofte meget menneskelige størrelser som modstand og tryghed[...]
I Prisme har vi 10 års erfaring i at ramme både hårdt og præcist, når det gælder skræddersyede forestillinger.