Teater Prisme

Grøn omstilling

Grøn Omstilling har været et af Prismes fokusområder i 14 år. Vi har bred erfaring med at arbejde med emnet i mange kontekster og aldersgrupper.

Hvordan ville dit liv se ud hvis du vågnede op en dag og din livs-farve var skiftet til lysegrøn?
Naboen havde flere cirkulære løsninger i sit liv?
Dit arbejde var fyldt med nye bæredygtige vaner? 

Alting starter med at forestille sig …..
For 50 år siden pegede Yoko Ono på at alle revolutioner starter med at bruge sin fantasi. 
At forestille sig. At det er muligt. 
At forandre verden. 

I Teater Prismes rum får deltagerne trænet imaginationsmusklen.
Og sit mod til at handle.

Lyder det luftigt?

Det er via et meget konkret og jordnært rollespils værktøj som alle kan deltage i.
Igennem årene har tusindvis af ingeniører, sosuér, maskinmestre, bankfolk og alle andre kategorier af faggrupper og studerende været i selskab med os. Og antallet af deltagere der har haft brug for at sidde på bænken kan tælles på to hænder.

Og der er grund til at tage metoder i brug hvor alle kan bidrage.
Temperaturen på jordkloden er allerede steget med 1,2 grader. Og det kommer til at kræve nogle helt vilde samfundsmæssige omvæltninger på meget kort tid at begrænse vores udledning af drivhusgasser hvis vi vil holde os bare i nærheden af de berømte 1,5 grader fra Parisaftalen.
Så vi har travlt.
Og der skal skabes meget forandring i den kollektive og individuelle bevidsthed i de næste år.

Forumteater er et bud på en anderledes måde at lave omstillings-fitness på.
Vores metode er ikke en “gratis omgang”. Deltagerne bliver både bedt om at forsøge, at dele og at turde.
Det er en metode der bevidstgør om de steder hvor der er modstand og friktion.
Og det er indbygget i dramaets natur at der er spænding når det bliver foldet ud.
Men med humor og lethed som løftestang i faciliteringen er det samtidigt ofte både skægt og underholdende.
Når vi får feedback fra vores kunder er et gennemgående træk, at de tanker forumarbejdet sætter igang lever i forbløffende lang tid og til stadighed er med til at sætte præg på den kollektive samtale på stedet.

Til virksomheder
Læs mere her hvis I tænker på at tage utraditionelle metoder i brug for på at omlægge til en grønnere og mere cirkulær tænkende organisation.

For uddannelser
Klimakrisens konsekvenser overskrider grænser og ignorerer vores almindelige kunstige opdeling af livet og traditionelle faggrænser på skemaet. Men hvordan håndterer man sådan en bastard af et meta-tema?
Og hvordan skaber man et læringsrum så både studerende med klima-angst og dem med sky-klapper på får den rette dosering når deres virkelighed er så langt fra hinanden? Læs mere her.

Grøn Omstilling med Teater Prisme
Det arbejde I laver med os er en bevidstgørelse af sammenhængen mellem de tidsånder vi bakser med i det kollektive samfundsfelt og deltagernes egne holdninger, handlinger og drømme.
I kan forvente en undersøgende indgang der skaber refleksion og energi på at handle.

Arrangementet kan fint bruges i forbindelse med et temaforløb.
Vi kan komme til jer.
Eller I kan give jeres forløb et skud inspiration og komme ud til os.
Læs mere om det her nedenunder.

Når scenografien er levende

Tag jeres temadag om Grøn Omstilling et sted hvor det levende eksempel sætter skub i inspirationen og troen på at det er muligt at ændre vaner. 

Tag jeres debatter et sted hvor ord allerede er omsat til handling. 
Prismes kunstneriske leder Birthe Blåbjerg Jakobsen bor et helt særligt sted i forhold til Grøn Omstilling og I har mulighed for at tage jeres temadag derhen.

Friland
– et godt sted at blive nysgerrig  

Friland er en økolandsby på Mols der via DR blev danmarkskendt som lokalsamfund. For at eksperimentere med bæredygtigt design og minimum klimaaftryk.
Stedet har inspireret og motiveret folk til at finde nye løsninger i 20 år. 

Her bor 70 voksne der på 70 forskellige måder forsøger at skabe et livsdesign med vægt på være- lære- og bæredygtighed. Tilsammen er gruppen af beboere lidt af en guldgruppe indenfor grøn inspiration og viden og erfaring i flere sektorer.

Hvis I har tid kan I supplere jeres temadag om Grøn Omstilling med en rundvisning i Frilands mangfoldige univers.
Nyde en Michelin middag på den vegetariske restaurant Moment.
Eller høre et oplæg om den Grønne Omstilling fra forskellige Frilændere i rollen som fagpersoner fra forskellige sektorer. 

Læs mere om oplæg I kan blive inspireret af her.

Relaterede ydelser

Grøn Omstilling har været et af Prismes fokusområder i 14 år. Vi har bred erfaring med at arbejde med emnet i mange kontekster og aldersgrupper.
Grøn Omstilling handler blandt andet om at skabe motivation til at ændre vaner. Og vejen dertil berører ofte meget menneskelige størrelser som modstand og tryghed[...]