Teater Prisme

Huskunstner

Når børn og unge prøver scenekunsten på egen krop. Og der er tid til fordybelse.

Et huskunstnerprojekt er et længere forløb på en skole eller på en kulturinstitution.

Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Meningen med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner. I særlige tilfælde kan udvalget vælge at støtte forløb, hvor en mindre del af de deltagende unge er over 19 år.

Læs mere om støtteordningen her. 

Eksempel på huskunstnerprojekt

Walk The Line – unge arbejder kunstnerisk med at vælge retning i livet.

I mødet med teatrets vanlige kombination af brutalitet og sensitivitet, og dramaet sat på spidsen, mødte de unge sig selv – men måske endnu mere vigtigt – også hinanden. De fik på opdagelse i “ Hvad kan jeg blive?” landskabet via et interaktivt teaterrum, satte tvivlen i stævne og fik speedtræning i at lytte til sig selv.

Formsætningen og det sceniske felt fungerede som et spejlkabinet, der inspirerede og provokerede til at reflektere højt over et emne der for mange ellers foregår som indre dialog. Imaginationsmusklen kom i omdrejninger. Drømmerier om at turde “walk the line “ og gå sine egne veje, kom frem i lyset.

Sammen med Forumteatret Prisme søgte Skovbo Efterskoles teaterunderviser Anja Ohlsen om midler til projektet i Huskunstner-ordningen under Statens kunstråd.
Projektet varede 14 dage.

Relaterede ydelser

Minder om forumteater, men den væsentlige forskel er, at deltagerne selv skaber scenerne.
Teater og tværæstetiske forløb til børn og unge der gør en forskel.
UUvejledning nu som teater! Interaktions-forestilling for unge og deres forældre.
I Prisme har vi kastet vores kærlighed på det boligsociale felt. Se idékataloget, eller ring til os for at få et skræddersyet tilbud.
Forumteater om danskernes berøringsangst i det offentlige rum - sat på spidsen! Et lynkursus i aktivt medborgerskab.