Teater Prisme

Skræddersyet forestilling

I Prisme har vi 10 års erfaring i at ramme både hårdt og præcist, når det gælder skræddersyede forestillinger.

Hvis I står midt i planlægningen af en konference, et undervisningsforløb eller afholdelse af et tværfagligt seminar og har brug for et kompetent bud på, hvad I kan bruge forumteater til i den sammenhæng, er I altid meget velkommen til at ringe.

Skræddersyede scener bliver lavet efter grundig research og i dialog med jer.

Typisk vil vi holde et skypemøde i forberedelsesfasen og dernæst tage på interviewrunde 1 – 2 dage i jeres organisation.

Dernæst skrives scener, og vi går i øvelokale.

Prisme som samarbejdspartner

I vores tilgang fungerer følgende som ledende principper:

Hjertelighed som løftestang.

Humor som dåseåbner.

Krop som anker.

Vi har arbejdet med interaktivt teater, forumteater og procesværktøjer i 10 år. Og har som de eneste i Danmark modtaget støtte fra Statens Kunstfond til at udvikle på forumteater formen.

Det har vi efter sigende fordi vi går undersøgende, modigt og nytænkende til værks.

Vi har stor erfaring med at sætte os ind i fremmede kontekster og afdække eksistentielle undertoner og etiske dilemmaer der er i spil. Og vi er gode til at trække tråde fra mikroplan til makroplan – dvs. belyse et givent tema i et større samfundsmæssigt perspektiv.

Vi er metodeeksperter i at stille spørgsmål til de kollektive normer og lade publikum bevæge sig fra den virkelige verden til den selvskabte og tilbage igen med nye fælles erkendelser.

Eller sagt på en anden måde: I kan regne med at hvis det bliver os der skal løse opgaven for jer, vil vi gøre vores for at der bliver skabt et vibrerende undringsfelt. Første skridt henimod reel forandring.

Inden I ringer er det dog godt at vide på forhånd, at vi ikke laver alle forestillinger.

Vi laver forløb som vi kan stå værdimæssigt inde for, og som vi på forhånd vurderer at deltagerne får konstruktiv dialog og læring ud af.

Hvis det er en opgave der ikke ligger inde for vores kompetencefelt kan vi muligvis henvise videre.

Prismes samarbejdspartnere gennem 10 år

Det Kongelige Teater, Svendborg kommune, Varde kommune, Vallensbæk kommune, Tønder kommune, København kommune, Køge kommune, Høje Tåstrup kommune og Aarhus kommune, Herning Biblioteker, Højskolernes Hus, Stavanger Universitet Norge, Domea, Lions Klub, Røde Kors, Imagine Nørrebro, BL, LO-skolen, Center for frivilligt socialt arbejde, Center for konfliktløsning, 125 folkeskoler, tekniske skoler, friskoler og gymnasier, Lejerbo, KAB, FSB, AAB, 3B, Beboerprojekt Bispebjerg, Helsingør Boligforening, Boligforeningen Danmark, Nabo til Nabo netværk, Copenhagen Euroschool, Ry Højskole, Engelsholm Højskole, Nordfyn Højskole, Testrup Højskole, Uldum Højskole, Oure Højskole og Vestjylland Højskole, Kringlebakken, SUPER 16 filmskole, Nordisk Permakultur festival, Cykler til Senegal, Københavns Universitet, Joan Ørting APS, Dansk Bank, Enhedslisten, Operation Dagsværk, 3 Frivillig Centre, Rentek, Sex og Sundhed, Rødkilde Klub, Kunstnerkollektivet Makværket, International People College, , Kono, PMTO psykolog erfagruppe, Helhedsplanen Aldersrogadekvarteret, Dansk Ungdoms Fællesråd, Friland Aps, Hotspot Nørrebro, Lions Kollegiet, ByLivKolding, Helhedsplanen 9220 Ålborg, Områdefornyelsen Vesterbro Tipperupparken, Helhedsplanen Mjølnerparken, Helhedsplanen Vejleåparken, Helhedsplanen Sekstanten, Århus Kommunes Ungebyråd, Fællesskabet Landsbyen, SSP København, Shilpee Theatre Nepal, Drama Borealen 2015.

Relaterede ydelser

Interaktiv teaterform hvor publikums idéer driver forestillingen fremad. Et genialt empowerment-værktøj der ægger dialog og ynder diversitet.
Play back er forumteater, hvor skuespillerne improviserer spillet på stedet via dialog med tilskuerne.
Metoden kan bruges til at kigge på problemer, mønstre eller vaner i dit liv, som du vil ændre på eller forstå på et nyt niveau.